Het kampfonds CJV Eljakim is een mogelijkheid voor jongeren om op kamp te gaan ondanks gebrek aan financien.


Zij (hun ouders/verzorgers) kunnen een beroep doen op dit fonds als de financiele situatie thuis het niet toe laat, dat zij op vakantie gaan. Het kampfonds heeft de mogelijkheid om de financien te regelen voor het kind, zodat het met ons mee kan op kamp.


Verzoek van een bijdrage en of inlichtingen bij de voorzitter van de stichting. Dit kan via een email.